تحلیل بنیادی فسبزوار

شرکت پارس فولاد سبزوار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ تاسیس شد و در تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۱۳به سهامی عام تبدیل شد و ۴ ماه بعد نزد بورس اوراق بهادار تهران ثبت گردید. محل اصلی شرکت در خراسان رضوی، شهرستان سبزوار می باشد. فعالیت اصلی شرکت تولید آهن اسفنجی به ظرفیت اسمی ۸۰۰ هزار تن و محصول فرعی شرکت بریکت با ظرفیت اسمی ۷۲ هزار تن می باشد.

سهامداران عمده: ، شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (۶۷.۵ %)

شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (۱۵%)

سهم شرکت از تولید آهن اسفنجی: این شرکت با تولید حدودی ۷۶۰هزار تن در سال حدود۲.۵ درصد از سهم بازار تولید آهن اسفنجی ایران را در اختیار دارد.

پست های مرتبط