آموزش بورس (معرفی کتاب جادوی بورس)

معرفی کتاب کتاب جادوی بورس اثر شهاب سهرابی شامل نکات کاربردی و مثال های واقعی از بورس ایران است. سهرابی، خواندن این کتاب را به سرمایه گذارانی توصیه می کند که قصد دارند از پتانسیل های فوق العاده نهفته در بورس ایران استفاده کنند، مدیریت سرمایه خود را در دست گیرند و وارد دنیای پرهیجان، پر ریسک و در عین حال جذاب و پر درآمد بورس شوند و از آسیبهای عمیق،جدی و کمرشکن دور بمانند. توضیحات کتاب در کتاب جادوی بورس شما با هفت باتلاق در بورس ایران آشنا می شوید که اگر ندانسته وارد این بازار پیچیده شوید، قبل از این که از سودهای جهشی که گاهی تا بالای 1200درصد در کمتر از یک سال!!! هم بوده، در باتلاقی گرفتار می شوید که نه تنها یک ریال به دست نمی آورید بلکه آن چه را هم که دارید می گذارید و میروید. بازار بورس بازاری بسیار سخت، تخصصی، پرریسک و در عین حال جذاب و پردرآمد هست. اگر شما فردی شجاع، ریسک پذیر، پرظرفیت، صبور، از لحاظ شخصیتی قوی، هوشمند و ماجراجو نیستید، با ورود به بورس خود و زندگی تان را بر باد می دهید. کسی که قوانین نوشته و نانوشتهی بورس را نداند یک ریال تکرار می کنم یک ریال هم به دست نخواهد آورد و پولی که اتفاقی به دستش برسد با پول خودش در موج بعدی دودستی و بااحترام به بازار پس خواهد داد. شما با سه گروه در بازار بورس مواجه می شوید: گروه اول: افرادی که نمی خواهند وارد بورس شوند در عین حال بدشان هم نمی آید که کلیاتی از بورس بدانند. گروه دوم: افرادی که تازه اول راه بورس هستند. گروه سوم: افرادی که هم اکنون در بورس فعال هستند و تجربه دارند. فایده کتاب برای گروهای مختلف: فایده ای که کتاب جادوی بورس برای گروه اول دارد این است که از فضای کلی بورس مطلع می شوند و تاحدودی دستگیرشان می شود که آنجا چه می گذرد و چه اتفاقاتی میتواند بیفتد و اگر یک وقت فردی خواست اغوایشان کند و قصد سوء استفاده و فریب آنها با نزدیکانشان را داشت، به دام آن فرد نیفتند. گروه دوم که بیشترین بهره را می توانند بگیرند، یک طرح کلی توی ذهنشان ایجاد می شود و اهدافشان را متناسب با واقعیات تعدیل می کنند. برای آنها مسیر روشن تر می شود و با فراز و نشیب های در پیش رو آشنا می شوند. گروه سوم هم در کنار تجارب و دانش خودشان، این تجارب را می توانند قرار دهند و مطمئن تر به پیش بروند و به دیگران هم دانش و تجربه خود را منتقل کنند.

نظر خود را ارسال کنید