آربیتراژ چیست ؟

آربیتراژ(arbitrage) یکی از مفاهیم مهم در علم اقتصاد میباشد، آربیتراژ یعنی کسب سود بدون ریسک اما به چه صورت ؟ 

در این آموزش به این سوال پاسخ میدهیم

نظر خود را ارسال کنید