حجم مبنا در بورس چیست ؟

در هر بازار و کسب وکاری برای جلوگیری از سودجویی، قوانینی پایه گذاری می گردد.بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نیست. این قوانین، چارچوبی است که به وسیله آن تمام افراد دخیل در چرخه معاملات بازار بتوانند به راحتی و با حداکثر امنیت به دادوستد بپردازند. یکی از ابزارهای حفظ امنیت در معاملات سهام، حجم مبنا» است که در این پست به تفصیل به به آن می پردازیم.

حجم مبنا چیست؟

به حداقل تعداد سهامی که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت اصلی (پایانی) آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد، «حجم مبنا»" گفته می شود. این ابزار باعث کاهش هیجانات کاذب قیمت سهام شرکتهای بورسی شده و در تعیین میزان آن هیچ معامله گری دخالت نداشته و به طور خودکار توسط سامانه معاملات اندازه گیری می شود.

مشاهده حجم مبنا

برای مشاهده حجم مبنای مربوط به هر نماد بورسی، می بایست درسایت tsetmc.comبه جستجوی نماد موردنظر پرداخت.
تعداد سهام 5.55 B
حجم مبنا    2.22 M
سهام شناور 15%
میانگین حجم ماه 16.721 M

نحوه محاسبه حجم مبنا

به طور کلی حجم مبنا به این صورت محاسبه می شود: قیمت پایانی هر سهمی برای داشتن نوسان باید حداقل ۱۰ درصد تعداد سهام كل شرکت مورد معامله قرار بگیرد. این درصد برای یک سال سهم است و برای محاسبه هرروز باید آن را تقسیم بر تعداد روزهای کاری هرسال کنیم که ۲۵۰ روز است. از تقسیم این دو عدد، رقم 0/۰۰۰۴ به دست می آید. باضرب این عدد در تعداد سهام كل شرکت، حجم مبنا هر سهم محاسبه می شود. البته برای محاسبه دقیق تر حجم مبنا باید شرکتهایی بزرگ و کوچک (شرکت هایی با تعداد سهام بیش از ۲۰ میلیارد و کمتر از ۲۰ میلیارد) و بازارهای مختلف (بورس تهران و فرابورس) را تفکیک کرد.

مزایای حجم مبنا

مهمترین مزیت حجم مبنا، جلوگیری از حرکات پرشیب و یکباره در روند قیمت ها است. هم چنین حجم مبنا مانع از ایجاد قیمت های کاذب می شود.

معایب حجم مبنا

وجود حجم مبنا در مواقعی مانند تشکیل صف خریدوفروش، باعث بلوکه شدن مقدار زیادی از پول می گردد و نوسان قیمت در هر دو روند نزولی وصعودی کند می شود.

برای پوشش معایب حجم مبنا چه راه حلی وجود دارد؟

هنگامی که میزان حجم معاملات بسیار پایین می آید، سرمایه گذاران در بورس در این شرایط می گویند سهم خشک شده است و نوسان نمی کند؛ در این شرایط سازمان بورس در یک محدوده زمانی معین همانند یک روز نماد سهام را بدون هیچگونه حجم مبنا و دامنه نوسان باز می کند تا معاملات انجام گیرد و قیمت موردنظر خریداران و فروشندگان از طریق عرضه و تقاضامشخص گردد.

 

 

 

نظر خود را ارسال کنید