سهام جایزه در بورس چیست ؟

سهام جایزه در بورس در واقع سهامی است که برای کسب آن و اضافه شدن آن به پرتفو شما، پولی پرداخت نمی کنید و به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد؛ اما در چه حالتی به شما سهام جایزه تعلق خواهد گرفت و چگونه می توان متوجه کسب سهام جایزه شد؛ برای رسیدن به پاسخ این سوالات همراه ماباشید.

سهام جایزه چه زمانی به سهامدار تعلق می گیرد؟

به زبان ساده اگر در هنگام برگزاری مجمع مالک سهام یک شرکت باشید و افزایش سرمایه از محل سود انباشته یامازاد تجدید ارزیابی دارائی ها تصویب شود به دارندگان سهام آن شرکت سهام جایزه تعلق می گیرد. سهام جایزه میزان ثروت سهامداران را تغییر نمی دهد، میزان سود هر سهم و قیمت بازار سهام عادی به گونه ای متناسب با مقدار سهام جدید کاهش می یابد، تا درصد مالکیت هر سهامدار از شرکت نسبت به قبل از اعمال افزایش سرمایه ثابت بماند.

چگونه می توانم متوجه شوم که آیا سهام جایزه به من تعلق گرفته است یا خیر؟

سهام جایزه در سبد دارایی شما در سامانه معاملاتی آنلاین نمایش داده نمی شود اما از طریق درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس ddn.csdiran.ir و بابررسی سبد دارایی خود می توانید متوجه شوید آیا سهام جایزه برای شما منظور شده است یا خیر. همچنین با استفاده از پرتفوی لحظه ای سامانه معاملاتی آنلاین پلاس می توانید سهام جایزه خود را چک کنید.

چقدر زمان می برد تا سهام جایزه به پرتفوی من اضافه شود؟

به طور معمول اگر این افزایش سرمایه کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، حدود دو هفته طول خواهد کشید تا در پرتفوقرار گیرد و در صورتی که افزایش سرمایه بیش از ۱۰۰ درصدباشد، قرارگیری آن در پرتفو بیش از دو ماه به طول می انجامد. سهام جایزه پس از طی این مدت به پرتفوسهامداران بصورت رایگان اضافه وقابل معامله خواهد شد.