بازار گاوی و بازار خرسی چیست ؟

بازار گاوی bull market و بازار خرسی bear market از جمله واژه هایی هستند که در توصیف وضعیت بازار سرمایه به کار می روند. هنگامی که بازار روبه رشد باشد و قیمت سهام روندی صعودی داشته باشد، می گویند «بازار گاوی» است. این در حالی است که اگر قیمت سهام روندی نزولی داشته و رکود در اوضاع اقتصادی حاکم شده باشد، از عبارت «بازار خرسی» استفاده می کنند.

بازارگاوی وخرسی چیست؟

این دو واژه برای مشخص کردن روند کلی بازار سرمایه به کار گرفته میشوند. به عبارت ساده، هنگامی که بازار رو به رشد باشدو قیمت سهام روندی صعودی دارد، می گویند (بازار گاوی) است؛ اما اگر قیمت سهام اروندی نزولی داشته و رکود در اوضاع اقتصادی حاکم شده باشد، (بازار خرسی) مصداق می یابد.

 

گاو و خرس از کجا آمده اند؟

ریشه اصلی این دو واژه به طورقطع شناخته شده نیست، اما گمانه ای در رابطه با این مسئله وجود دارد که استناد به آن رایج تر است که به نحوہ جنگیدن این دو حیوان اشاره دارد. با توجه به اینکه گاو به هنگام حمله به دشمن، شاخهای خود را به طرف بالا می گیرد، روند صعودی بازار را کاوی می نامند؛ اما از سوی دیگر، خرس در مقابله با رقیب خود، پنجه هایش را به سمت پایین می گیرد و با او می جنگد. برخی بر این باورند که این مسئله علت استفاده از نام خرس به هنگام توصیف بازار نزولی است.

 

خصوصیات بازار گاوی وخرسی:

 در بازار خرسی، جوی منفی بر بازار حاکم است و همین امر رمقی برای سرمایه گذاران به منظور خرید سهام جدیدباقی نمی گذارد. در بازار گاوی تقاضا بسیار زیاد است و عرضه به ندرت صورت می گیرد؛ به عبارت دیگر، سرمایه گذاران با امید به آینده رو به رشد بازار، اقدام به خرید سهام جدید می کنند و فروشندگان نیز تمایلی برای فروش ندارند.