آشنایی با مدارک و گواهینامه های بازار سرمایه

در سری آموزش های " مدارک و گواهینامه های بازار سرمایه" به معرفی مدارک مرتبط با بازار سرمایه، کاربرد و نحوه دریافت هر کدوم خواهیم پرداخت.
برای تصدی بعضی از جایگاه ها در بازارمالی و اشتغال در نهادهای بازار سرمایه احتیاج به دریافت مدارک مرتبط می باشد.
در بخش اول به صورت اجمالی تمامی مدارک موجود و سازمان های اعطا کننده رو معرفی خواهیم کرد تا دید جامع تری به موضوع داشته باشید؛ همراه ما باشید.

 

گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار

در قسمت دوم سری آموزش های " مدارک و گواهینامه های بازار سرمایه" به معرفی گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس خواهیم پرداخت،در این بخش مدارک سازمان بورس معرفی خواهد شد و چند گواهینامه ی پرکاربرد تر به طور تفصیلی بررسی خواهند شد.