فراکاب چیست؟

فراکاب اصطلاحی است که در مورد چهار نماد فرابورس، کالا، انرژی ۳ و بورس استفاده می شود. برای آشنایی با این نمادها ابتدا باید نگاهی اجمالی به ساختار بازار سرمایه در ایران بیاندازیم.

بازار سرمایه ایران

از چهار بازار بزرگ تشکیل شده است و هر کدام از این بازارها معاملات مخصوص به خود را دارند.

بورس تهران و فرابورس ایران به صورت ویژه بر روی معاملات اوراق بهادرار خصوصا سهام شرکت ها متمرکزهستند.

- بورس کالا بر روی تبادل کالاهای مختلف از جمله محصولات معدنی، فلزات اساسی، فرآورده های پتروشیمی محصولات کشاورزی و همچین اوراق مبتنی

بر کالا اوراق مشتقه تمرکز دارد.

 - بورس انرژی نیز شبیه بورس کالایی است اما بیشتر بر روی حامل های انرژی و فرآورده های نفتی متمرکز شده است.

فراکاب فراهم کننده سازوکار معاملات بانمادهای قابل معامله؟

چهار شرکت فرابورس، کالا، انرژی و بورس تهران علاوه بر این که سازوکار معاملات را فراهم می کنند خود نیز دارای نمادهایی جهت معامله هستند؛ فراکاب خلاصه چهار نماد فرابورس، کالا، انرژی ۳ و بورس است؛ این نمادها همانند سایر نمادهای قابل معامله در بازار قابل خرید و فروش است.

ویژگیهای نمادهای فراکاب

. این شرکت ها ساختار انحصاری و یکتایی دارند و نمونه های مشابهی ندارند.

و همچنین درآمدهای این شرکت ها مبتنی بر  درآمد حاصل از ارائه خدمات و اخذ کارمزد معاملات می باشد.

با رونق معاملات، دارندگان سهام فراکاب نفع بیشتری خواهند برد؛ زیرا پیوسته از اخذ کارمزد درآمد کسب می کنند.

این نمادها در گروه صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط طبقه بندی شده اند.

 

نظر خود را ارسال کنید