سهام شناور چیست ؟

سهام شناور آزاد، (free float) به بخشی از سهام یک شرکت سهامی گفته می شود، که انتظار می رود در آینده ای نزدیک قابل معامله باشند. در واقع مالکان سهام شناور آزاد قصد ندارند با حفظ آن در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

سهام هر شرکت در بازار سرمایه، دودسته سهامدار دارد:

1-سهامداران عمده یا راهبردی: برای دورهای بلندمدت روی شرکت سرمایه گذاری کرده اند. این افراد، شامل کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی می شوند که مالک بیش از پنج درصد از سهام آن شرکت هستند.

 ٢- سابر سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): افرادی که به دلایل مختلف، بخشی از سهام قابل معامله شرکت در بازار را خریداری کرده اند. اگر سهامداران دسته اول (سهامداران عمده و راهبردی) را از کل سهام شرکت کسر کنیم، سهام شناور بدست می آید.

چگونه میتوانم درصد شناوری یک سهم را ببینم؟

در سایت tsetmc.comدر تابلو هر سهم درصد شناوری سهام نوشته شده است؛ همچنین با مراجعه به زبانه سهامداران می توانید سهامداران عمده آن سهم را مشاهده کنید.

اهمیت میزان شناوری یک سهم

اگر سهمی شناوری زیادی داشته باشد، امکان دستکاری قیمتی توسط تصمیم گیرندگان شرکت کاهش می یابد؛ اما اگر شرکتی شناوری کمی داشته باشد، توسط مدیران و سهامداران راهبردی می تواند به سمت اهداف مدنظر آن ها هدایت شود؛ در شرکتهایی باسهام شناوری بالا به راحتی نمی توان معاملات سهام را تحت تاثیر قرارداد. در چنین شرکتهایی حجم بالای معاملات و سهامدارانش مانع از نوسانات زیاد سهم می شود. درصد میانگین شناوری برای شرکتهای بورسی و فرابورسی در حدود20 درصد است.

 

 

نظر خود را ارسال کنید