چرا بورس را برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم ؟

در این آموزش نگاهی اجمالی به دلایل سرمایه گذاری در بورس می اندازیم .