مقایسه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری

اگر میخواهید توانایی مقایسه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری رو داشته باشید این آموزش رو از دست ندهید.
در ادامه معرفی سایت های مهم بورسی در این قسمت به آموزش استفاده از وبسایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران یا (fipiran)میپردازیم.
 

نظر خود را ارسال کنید