بازگشایی نماد بعد از مجمع

در صورتی که یک شرکت بورسی تصمیم به برگزاری مجمع به صورت عادی و فوق العاده داشته باشد، قبل از برگزاری مجمع نماد شرکت مورد نظر متوقف خواهد شد. در این پست قصد داریم به بررسی نحوه بازگشایی سهم بعد از مجمع بپردازیم و اطلاعاتی مانند مدت زمان بسته شدن سهم و اینکه چند روز بعد از مجمع نماد باز می شود را در اختیار شما قرار دهیم.

مدت زمان باز شدن نماد بعد از مجمع:

۱. در صورتی که مجمع عمومی عادی باشد (باهدف تصویب صورتهای مالی با تقسیم سود) حداکثر ۲ روز کاری پس از برگزاری مجمع بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

2.اگر مجمع عمومی عادی باشد و باهدف سایر موارد غیر از بند ۱ برگزار شده باشد حداکثر ۲ روز کاری پس از برگزاری مجمع، با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

٣. اگر مجمع عمومی فوق العاده ای باشد و تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، حداکثر ۲ روز کاری پس از برگزاری مجمع، بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

نحوه اطلاع رسانی بازگشایی نمادها

بعد از مجمع پس از برطرف شدن موانع توقف نماد و زمانی که دلیلی برای توقف نماد وجود نداشته باشد، پیامی مشابه پیام زیر توسط ناظر بازار در سایت tsetmc.com ارسال می شود و از باز شدن نماد خبر می دهد.

بازگشایی نماد معاملاتی (خساپا)

به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (خساپا) باتوجه به عدم برگزاری مجمع عمومی سالیانه و افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس و اوراق بهادار تهران

قیمت سهم بعد از مجمع با تقسیم سود نقدی

در صورت تصویب سود نقدی در مجامع شرکتهای بورسی، در روز بازگشایی نماد، این سود از قیمت قبل از مجمع سهم کسر می شود و در هنگام بازگشایی قیمت تئوریک سهم برابر می شودبا:قیمت روز قبل از مجمع منهای سود تقسیمی تصویب شده در مجمع.

 

نظر خود را ارسال کنید