حد سود و حد ضرر چیست ؟

حد سود

مفهوم حد سود به معنی تعیین محدوده قیمتی مناسب برای فروش سهم می باشد به عبارتی شما بعد از خرید سهم مورد نظر شما باید محدوده قیمتی مناسب برای فروش آن تعیین کنید.

حدضرر

حد ضرر به این معنا است که وقتی قیمت سهام به حدضرر تعيين شده رسید، باید سهام مورد نظر را به فروش رساند تا از ایجاد ضرر و زیان بیشتر جلوگیری ش ود.

نتیجه گیری

معامله گران حرفه ای باید به این دو فاکتور (حد سود وحدضرر) توجه بسیار زیادی داشته و بر حد آنها پایبند باشند. همچنین تاکید می شود که برای مدیریت سرمایه باید بتوانند با توجه به نوع معامله گری (تکنیکال یا بنیادی حدضرر در بورس و ذخیره سود را تعیین کنند. تعیین حد ضرر وسود از نظر روانشناسی بازار باعث میشود تاحرص، طمع، ترس و تردید را در شرایط سود دهی و زیانده بودن سهم کنترل کنند.
شما به عنوان یک معامله گرتاچه اندازه تعیین حدضرر و سود در بورس را ضروری میدانید؟ خروج از سهم زیان ده همیشه میتواند به نفع معامله گر باشد؟ نظراتتان را با ما به اشتراک بگذارید

نظر خود را ارسال کنید