مدیریت ریسک سرمایه گذاری

در این آموزش همراه ما باشید تا به نحوه مدیریت ریسک سرمایه گذاری بپردازیم.

برای کاهش ریسک سرمایه گذاری ابتدا باید انواع ریسک بشناسیم:

 ۱- ریسک غیرسیستماتیک (ریسک قابل اجتناب)

 ۲- ریسک سیستماتیک (ریسک غیرقابل اجتناب)

ریسک کل = ریسک سیستماتیک+ریسک غیر سیستماتیک

ریسک سیستماتیک(به همراه مثال):

متاثرازعوامل خارج ازشرکت بوده بر روند بازدهی شرکت و نوسانات قیمتی آن تاثیر می گذارد. ریسکی است که سرمایه گذار قادر به کاهش آن نیست؛ مانند وقایع غیرمترقبه، جنگ، تحریم، رونق و رکود اقتصادی، مناقشات سیاسی، تغییرات نرخ دلارو تورم و...

ریسک غیر سیستماتیک (به همراه مثال):

بخشی از ریسک ناشی از اتفاقات درونی و عملیاتی یک شرکت که مربوط به یک نوع سهام یا صنعت خاص است. برای مثال: اگر تولید و فروش یک شرکت سازنده خودرو بر اثر اعتصاب یا سوءمدیریت دچار مشکل شود، این فقط عامل یک ریسک خاص است. زیرا فقط بر سازنده خاصی تاثیرگذار است و بر سایر شرکتهای بازار سهام همانند شرکتهای گروه بیمه و محصولات شیمیایی، غذایی و ... تاثیری ندارد.

آیا راهی برای کاهش ریسک وجود دارد؟

پاسخ مثبت است؛ از قدیم گفته اند همه تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارید. مهم ترین راه کاهش ریسک سرمایه گذاری ، تنوع بخشی به پرتفوی سرمایه گذاری و دارایی ها می باشد..

کاهش ریسک غیرسیستماتیک:

به طور خلاصه می توان گفت سرمایه گذاری در چند سهام و تنوع بخشی به سبد سهام باعث کاهش ریسک غیرسیستماتیک خواهد شد؛ اما استفاده از تنوع بخشی باید با استفاده از تحلیل ریسک و با دانش کافی انجام پذیرد؛ به این معنا که پس از شناسایی عامل ریسک ترکیب دارایی های سبد به نحوی اصلاح شود که خنثی کننده آن عامل باشد. به طور مثال اگرتغییرات نرخ ارز به عنوان یک عامل ریسک شناسایی شد بایستی در پرتفوازسهم هایی که قیمت شان هم جهت وخلاف جهت نرخ ارز تغییر میکند به طور متوازن استفاده شود تا این فاکتورریسک خنثی شود.

آیا کاهش ریسک سیستماتیک ممکن است؟

این ریسک معروف است به ریسک بازارو همواره همراه بازار سهام خواهد بود؛ ریسک سیستماتیک دربازار سهام از طریق متنوع سازی حذف نمی شود. می توان با استفاده از استراتژی های تخصیص دارایی وقرار دادن مقداری از دارایی هایتان در بازارهای دیگر مانند املاک، طلا و ... از برخی ریسک های سیستماتیک بازارسهام اجتناب کنید اما برخی فاکتورهای ریسک سیستماتیک برتمام بازارهای مالی حاکم اند و قابل اجتناب نیستند.

استفاده از ضريب بتا

برای آگاهی از ریسک سیستماتیک اوراق بهادار می توان ضریب بتای آن را بررسی نمود. ضريب بتا مشخص می کند که یک سرمایه گذاری در مقایسه با کل بازارچه میزان بی ثبات ترو نوسان پذیرتر است. (بتای بیش ازیک یعنی سهام مورد نظر ریسک بیشتری نسبت به بازار دارد و بتای کمتر ازیک یعنی ریسک دارایی نسبت به بازارکمتراست)

نظر خود را ارسال کنید