آموزش بورس (معرفی کتاب ۷۷ خطای سرمایه گذاری)

خطاهایی که باهوش ها نیز مرتکب می شوند و راههای پرهیز از آنها. لاری سوئدرو و آر سی بالابان در کتاب ۷۷ خطای سرمایه گذاری، به بررسی اشتباهات در سرمایه گذاری می پردازند که باهوشها نیز مرتکب می شوند و راه های پرهیز از آن ها را مود واکاوی قرار می دهند. مریم بیدمشگیپور اینکتاب را به فارسی ترجمه کرده است.

درباره کتاب ۷۷ خطای سرمایه گذاری

این دو نویسنده در کتاب ۷۷ خطابسرمایه گذاری (خطاهایی که باهوشها نیز مرتکب می شوند و راههای پرهیز از آن ها) عمدتا بر اشتباهاتی تاکید دارند که سرمایه گذران و دیگر کنشگران اقتصادی و تجاری آن را نقطه قوت خود به حساب می آورند و متوجه نیستند که غالبا به خاطر همین خطاها به بیراهه می روند.
موضوعات کتاب لاری سوئدرو و آر سی بالابان اعتقاد دارند در فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری، اطلاع صرف از چگونگی عملکرد بازار، اختصاص درست و به موقع سرمایه ها و چگونگی انتخاب حامل های سرمایه گذاری، کافی نیست. بلکه باید بدانیم چگونه تمایلات طبیعی انسانی و رفتارهایمان بر تصمیمات سرمایه گذاری اثرگذار هستند. درواقع حوزه سرمایه گذاری رفتاری به سرمایه گذاران کمک می کند تا سرمایه گذاری بهتری انجام دهند و برنامه هایی را که درذهن دارند، به خوبی پیش ببرند. یکی از موضوعات مطرح شده در کتاب پیش رو، اعتماد به نفس بیش از اندازه است. در این کتاب می بینیم چگونه این اعتماد به نفس کاذب ما را به سمت تصمیمهای نادرست در بازار سرمایه گذاری هدایت می کند. بخش بزرگی از این اعتماد به نفس کاذب، ناشی از چهارچوب فکری است که برای خود تنظیم می کنیم.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم

مخاطبان کتاب ۷۷ خطای سرمایه گذاری، سرمایه گذاران باهوشی هستند که با اصول این فعالیت اقتصادی آشنایی دارند؛ اما آنها نیز اشتباهاتی را مرتکب می شوند. مطالعه این کتاب به شما کمک میکند سرمایه گذاری بهتری انجام دهید و برنامه هایی را که در ذهن دارید، با قدرت به جلو ببرید.

نظر خود را ارسال کنید