آموزش و بررسی شاخص VIX

vix

شاخص نوسانات vix

 
شاخص نوسانات CBOE که به نام vix شناخته می شود، یک شاخص مبتنی برتلاطم یا نوسان بازار (volatility) است که نوسانات مورد انتظاراتی را برای دوره ۳۰ روز آینده اندازه گیری می کند. این شاخص با کمک قراردادهای آپشن موجود روی شاخص S&P۵۰۰محاسبه می شود. معامله گران و سرمایه گذاران معمولا VIX را به عنوان وسیله ای برای ارزیابی ریسک و احساسات کلی در بازار سهام استفاده می کنند.
از VIXگاهی اوقات به عنوان شاخص ترس نیزیاد می شود.
در تفسیرVIX مقادین - کمتر از ۱۴ به معنی ریسک پایینی است.

 

نظر خود را ارسال کنید