همه چیز در مورد باشگاه مشتریان

باشگاه در مفهوم کلی به معنای جمع شدن  گروهی از افراد در یک گروه منسجم است ، باشگاه مشتریان هم به معنای جمع آوری مشتریان یک مجموعه/یا برند تجاری در کنارهم گفته می‌شود.این امر به منظور تأمین نیازها و ایجاد منافع بیشتر برای مشتریان در مجموعه های  تجاری تشکیل می شود. جمع آوری مشتریان در یک گروه  ارزش مشتریان دو چندان می کند و وفاداری ، ماندگاری آن‌ها را به مجموعه‌ها نیز بیشتر کند. به طور معمول باشگاه مشتریان همراه با اجرای برنامه وفاداری خواهد بود.همچنین باشگاه مشتریان دارای مزایا متعددی همانند: ارتباط بر پایه گفتگو،ایجاد منافع مادی و غیر مادی که هدف اصلی آن ایجاد یک رابطه محکم و ماندگار بین مشتری و مجموعه  است این امر باعث با ارزش شدن مجموعه خواهد .باشگاه‌های مشتریان همیشه دارای هدف می باشد و برنامه‌های منظم و پیوسته‌ای جهت رفاه ، جذب و ماندگاری مشتریان دارد. یکی از اهداف اصلی باشگاه مشتریان کسب منافع برای دو طرف است.پس از جمع‌آوری اطلاعات کاملی از مشتریان، باشگاه از علاقه مندی و درخواست های پرطرفدار مشتریان آشنا شده و آینده مجموعه‌های تجاری را مشخص و بهینه می‌کند.

اهداف

مهم‌ترین هدف باشگاه مشتریان ایجاد ارتباط دو طرفه با مشتری است. استفاده مکرر مشتری از خدمات مجموعه  به همراه رضایت او از مجموعه تجاری. کاملا مشخص می باشد و بیانگر این موضوع می باشد که رضایت مند  بودن مشتریان وابسته به عملکرد مجموعه تجاری است.از دیگر اهداف مهم ایجاد باشگاه مشتریان در مجموعه‌ها، می توان به  داده کاوی (data mining) اعضا باشگاه پرداخت. به طور مثال می توانیم متوجه شویم  که یک کالای خاص برای چه گروهی از مشتریان و با چه اطلاعات مناسبتر است. یا اینکه در چه ساعاتی از روز چه اقشاری برای خرید از مجموعه‌های تجاری اقدام می‌کنند و یا اینکه پراکندگی مشتریان بر اساس معیارهای مختلف فروش به چه میزان است.

انواع باشگاه

معمولاً تشکیل سطوح مشتری و تفکیک در بین اعضاء باشگاه باعث متمایز شدن دو باشگاه می شود : برخی باشگاه‌های مشتریان در یک سطح اداره می‌شوند، این باشگاه‌ها به تمام اعضای باشگاه مشتریانشان به یک صورت نگاه  می‌کنند و رفتار مشابه‌ای با تمام اعضاء باشگاه دارند.برخی نیز پس از گذشت زمان مشخص اعضا باشگاه را به دسته‌های مختلف تقسیم بندی کرده ، تا برای اعضای فعالتر خدمات بهتر و بیشتری فراهم کنند. باشگاه ها مشتریان همزمان با رشد می‌تواند دسته‌بندی های جدیدی بین اعضا ایجاد کرده و خدمات را برای هر دسته متفاوت ارائه دهد.

 

 

باشگاه مشتریان کارگزاری بانک رفاه کارگران

 

در باشگاه مشتریان کارگزاری بانک رفاه کارگران با توجه به مجموع گردش معاملاتی در سه ماه گذشته در یکی ازدسته‌های A، B یا C قرار خواهید گرفت؛ بدین ترتیب مشتری با افزایش میزان معاملات خود تدریجاً به گروه‌های بالاتر منتقل شده و تخفیف کارمزد بیشتری کسب می‌کند.در پایان هر روز معاملاتی با توجه به اینکه در کدام دسته قرار دارید بخشی از کارمزد دریافتی کارگزاری طبق جدول ذیل به عنوان
تخفیف کارمزد و در قالب امتیاز باشگاه به امتیازات شما در باشگاه مشتریان اضافه خواهد شد.

کسب امتیاز تشویقی

علاوه بر امتیاز تراکنش می‌توانید با فعالیت در باشگاه امتیازات تشویقی ذیل را کسب کنید
شرکت در مسابقات برگزار شده در باشگاه مشتریان
شرکت در قرعه‌کشی های باشگاه مشتریان
فعال‌سازی باشگاه و ورود به باشگاه

 

نظر خود را ارسال کنید