شاخص کل بالاخره وارد کانال 1/5میلیون واحدی شد(گزارش هفتگی بورس)

بورس در هفته ای که گذشت ...