روند کاهشی ارزش معاملات و خروج نقدینگی حقیقی (گزارش هفتگی بورس)

بورس در هفته ای که گذشت ...