ریسک های عمده در سرمایه گذاری را بشناسیم

ریسک نرخ بهره:

فرض کنید اوراق مشارکت را با نرخ سود ۲۲ درصد خرید می کنید. اما ناگهان نرخ بهره تغییر کرده و تا ۲۹ درصد افزایش پیدا می کند. بنابراین برای محافظت از سرمایه خود باید اوراق فعلي خود را نقد کنیم و اوراق جدیدی را با نرخ سود بالاتر خریداری کنیم. اما مشکل این است که با وجود اوراق ۲۹ درصدی در بازار دیگر کسی اوراق ۲۲ درصدی را به قیمت اسمی از ما نمیخرد و مجبور خواهید بود اوراق خود را با نرخ پایین تری به فروش برسانید؛ به این ریسک، ریسک نرخ بهره گفته می شود.

ریسک تورم:

فرض کنید نرخ تورم سالیانه، ۱۵ درصد است و شما سهامی را خریداری کرده اید که انتظار دارید در پایان سال، حداقل ۱۴۰ درصد بازدهی برای شما داشته باشد. با توجه به این میزان نرخ تورم، بازدهی ۴۰ درصدی برای شما مطلوبیت دارد، چون حداقل ۲۵ درصد بیشتر از نرخ تورم است. حال اگر به هر دلیلی، نرخ تورم سالیانه از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یابد، طبیعتا ممکن است دیگر بازدهی ۴۰ درصدی، آن هم برای یک سرمایه گذاری دارای ریسک مثل خرید سهام برای شما مطلوب نباشد، چون حتی به فرض کسب ۴۰ درصد بازدهی از سهام، قیمت ها آنقدر افزایش یافته است که دیگر این میزان بازدهی، آن هم برای یک سرمایه گذاری دارای ریسک چندان جذاب نیست. به ریسک ناشی از افزایش نرخ تورم، ریسک تورم گفته میشود.

ریسک نقدشوندگی:

همانطور که قبلا گفتیم، یکی از ویژگی های مهم یک دارایی خوب، این است که به سرعت به پول نقد تبدیل شود. فرض کنید سال گذشته، سهام شرکتی را خریداری کرده اید و حالا به پول نیاز دارید، اما به علت عملکرد نامناسب شرکت، این سهم در بورس، خریداری که به سرعت آن را بخرد، نداشته باشد؛ در این صورت، شما با ریسکی به نام ریسک نقدشوندگی مواجه خواهیدشد.

ریسک نرخ ارز:

نرخ ارز یکی از مسائلی است که به صورت مستقیم بر وضعیت و سودآوری شرکت ها تأثیر می گذارد. برای مثال، فرض کنید شرکتی که سهام آن را خریداری کرده اید، بخش عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید را از خارج کشور خریداری می کند. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می کند، شرکت باید هزینه بیشتری برای واردات مواد اولیه بپردازد و طبیعتا با افزایش هزینه های شرکت، میزان سودآوری شرکت و به دنبال آن، قیمت سهام آن کاهش خواهد یافت. بنابراین، نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از ریسک های سرمایه گذاری، مورد توجه سرمایه گذاران است.

ریسک سیاسی:

عدم ثبات در اوضاع سیاسی، بر عملکرد بنگاه های اقتصادی فعال در آن کشور تأثیر می گذارد. هر اندازه بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در یک کشور افزایش یابد، عملکرد بنگاه های اقتصادی بیشتر با مشکل مواجه خواهد شد و این مشکل، افت قیمت سهام آنها را در پی دارد. به این ریسک، ریسک سیاسی یا اصطلاحا ریسک کشوری می گویند.

نظر خود را ارسال کنید