کاهش ارزش معاملات و تداوم خروج نقدینگی مانع شکل گیری روند صعودی(گزارش هفتگی بورس)

بورس در هفته ای که گذشت ...