نگاه بازارسرمایه به فاصله دلار نیمایی و آزاد(گزارش هفتگی بورس)

بورس در هفته ای که گذشت ...