منوی جذاب سرمایه گذاری

مآخذ:دنیای اقتصاد، تاریخ 1401/03/05

مقدمه:

پس از رکود حدود دو ساله بورس تهران و زیان کم‌سابقه معامله‌گرانی که تصمیم گرفته بودند سرمایه‌ بیشتری را به صورت مستقیم وارد گردونه معاملات سهام کنند، مزیت‌های سرمایه‌گذاری از کانال صندوق‌ها بیش از گذشته نمایان شد. این یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است که در کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست مورد توجه قرار گرفته است و روز به روز نیز بیشتر مورد اقبال صاحبان سرمایه قرار می‌گیرد.

مزایای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم:

مدیریت حرفه‌ای و صرفه‌جویی در استخراج دیتا و تحلیل نسبت به مقیاس (تنوع پپرتفوی)؛
بهره‌مندی از مزایای جانبی (نظیر برخی از عرضه‌‌‌های اولیه که صرفا به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصیص می‌یابد، کارمزد خرید و فروش نازل در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقیم و تامین نقدشوندگی بالا)،
نظارت و شفافیت اطلاعاتی (از جمله اینکه صندوق‌های سهامی از سوی موسسات، رتبه‌بندی و براساس معیارهای مشخص درجه‌‌‌بندی می‌‌‌شوند)
بررسی‌ چندساله عملکرد برخی از صندوق‌های سهامی و شاخصی در سال‌های اخیر در ایران، از جذابیت بالای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم حکایت می‌کند؛ جایی که ۲۷صندوق از ۸۹صندوق سرمایه‌گذاری بازدهی بیشتری از شاخص کل داشتند؛
عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری:
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام شامل صندوق‌های شاخصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری عادی هستند و به‌منظور بررسی عملکرد صندوق‌ها باید به بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری، بازدهی و ریسک صندوق توجه کرد.
بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری:
در بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری نحوه مدیریت صندوق شامل ترکیب و وزن سرمایه‌گذاری تشریح و معیارهای ارزیابی عملکرد و بازبینی معرفی می‌‌‌شود. این بیانیه تشریح‌‌‌کننده عملکرد آتی صندوق است.
 

سبقت صندوق‌ها از شاخص کل

در حالی در سال 1400:
شاخص کل 6‏/ 4‌درصد رشد کرد،
شاخص هم‌‌‌وزن 21‌درصد کاهش یافت و
میانگین بازدهی سهام در بازه مثبت101 و منفی 76‌درصد بوده است...
لیکن:
27صندوق از 89صندوق بازدهی بیشتری از شاخص کل داشتند،
میانگین بازدهی 10صندوق با عملکرد برتر و عملکرد ضعیف‌‌‌تر در محدوده مثبت و منفی 25‌درصد بوده است.
هر چهار صندوق شاخصی (تجارت شاخصی کاردان، شاخصی بازار آشنا، مشترک شاخصی کارآفرین و 30شرکت بزرگ فیروزه) بازدهی بیشتری از شاخص داشته‌‌‌اند.
 

احتمال موفقیت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

مطابق اطلاعات جدول فوق، در اغلب سال‌ها احتمال موفقیت، بیش از 50‌درصد است.
همبستگی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با شاخص کل به طور میانگین بیش از 70‌درصد بوده، در حالی که همبستگی عملکرد صندوق‌های شاخصی با شاخص کل بیش از 90‌درصد بوده است. (صندوق‌های شاخصی همبستگی بیشتری در مقایسه با سایر صندوق‌های سهامی دارند که نشان‌دهنده برتری سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها در مقایسه با صندوق‌های سهامی عادی است).

نظر خود را ارسال کنید