کاهش ارزش معاملات خرد توام باخروج نقدینگی(گزارش هفتگی بورس)

بورس درهفته ای که گذشت ...

نظر خود را ارسال کنید