دلیل بی‌توجهی بازار به عوامل بنیادی مثبت چیست؟(گزارش هفتگی بورس)

بورس درهفته ای که گذشت ...

نظر خود را ارسال کنید