پیش‌بینی روند بورس در هفته آینده‌(پارسا امینی‌ کارشناس محترم بازار‌ سرمایه‌)

از نگاه جناب آقای پارسا امینی‌ کارشناس محترم بازار‌ سرمایه‌

نظر خود را ارسال کنید