بورس کالا درهفته ای که گذشت

 

طبق آمارهای منتشره از سوی شرکت بورس کالای ایران درخصوص آمار معاملات صورت پذیرفته در تابلوی معاملاتی بورس کالا در رینگ های مختلف، شاهد روند رو به رشد و افزایش %92.0+ ارزش معاملات تایید شده هستیم.
 

خودرو

 

فیدلیتی 7 نفره

تعداد 175 خودرو فیدلیتی 7 نفره با قیمت میانگین 10,142,500,000  میلیارد ریال طی هفته منتهی به 28 / 05 / 1401 مورد معامله قرار گرفته است. قابل ذکر است خریداران ملزم به واریز وجه هزینه های ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ می باشند که شامل : هزینه 9 درصد مالیات ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش، سایر هزینه ها به مبلغ: 173.919.027 ریال شامل (مالیات و عوارض شماره گذاری به مبلغ 133.000.000 ریال، هزینه هوشمندسازی کارت خودرو به مبلغ 435،000ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ 500،000 ریال، هزینه تولید پلاک و شماره گذاری به مبلغ 2،800،000 ریال، هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ 37.184.027 ریال) می باشد.

 

دیگنیتی

تعداد 250 خودرو دیگنیتی با قیمت میانگین 10,731,250,000  میلیارد ریال طی هفته منتهی به 28 / 05 / 1401 مورد معامله قرار گرفته است. قابل ذکر است خریداران ملزم به واریز وجه هزینه های ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ می باشند که شامل : هزینه 9 درصد مالیات ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش، سایر هزینه ها جمعا به مبلغ 394.419.027 ریال شامل:(هزینه مالیات و عوارض شماره گذاری به مبلغ 353.500.000 ریال، هزینه هوشمندسازی کارت خودرو به مبلغ 435،000ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ 500،000 ریال، هزینه تولید پلاک و شماره گذاری به مبلغ 2،800،000 ریال، هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ 37.184.027 ریال) می باشد.
 

فیدلیتی 5 نفره

تعداد 175 خودرو  فیدلیتی 5 نفره با قیمت میانگین 9,820,000,000  میلیارد ریال طی هفته منتهی به 28 / 05 / 1401 مورد معامله قرار گرفته است.قابل ذکر است خریداران ملزم به واریز وجه هزینه های ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ می باشند که شامل :هزینه 9 درصد مالیات ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش، سایر هزینه ها به مبلغ: 171.919.027 ریال شامل(هزینه مالیات و عوارض شماره گذاری به مبلغ 131.000.000 ریال،هزینه هوشمندسازی کارت خودرو به مبلغ 435،000ریال،هزینه خدمات پست به مبلغ 500،000 ریال، هزینه تولید پلاک و شماره گذاری به مبلغ 2،800،000 ریال، هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ 37.184.027 ریال)می باشد.

 

بازار فیزیکی

دربازار فیزیکی : که خود شامل بخش های مختلفی می باشد به شرح ذیل تغییرات افزایشی را مشاهده می نمایید که از لحاظ جمعی مجموعا در کلیه بازارها %30.4+ و ارزش معاملات %90.9+  رشد دیده شده است.
در رینگ محصولات صنعتی و معدنی حجم معاملات %7+ و ارزش معاملات 3+  ثبت، در تالار پتروشیمی حجم معاملات %43.29+   و ارزش آن %28.7+ و در بازار فراورده های نفتی معاملات  %8.0+  و ارزش  %2.6+  رشد داشته است.

بازار فرعی و طلا

بازار فرعی بورس کالا از نظر حجم معاملات رشد %21 را رقم زده ولی از نظر ارزش معاملات %43-کاهشی بوده است
بازار طلا، برخلاف سایر بازارها رشد منفی داشته بدین شرح که از لحاظ حجم معاملات %63.99-و از نظر ارزش %66- کاهش نشان داده است.

بازار مشتقه

دربخش قرارداد های آتی از نظر تعداد قرارداد %77.1+و ارزش %89.6+روند رو به افزایش بوده است ولی در بخش قرارداد های اختیار معامله از لحاظ تعداد قرارداد %92-و ارزش %78-  کاهش و افت این بازار راه شاهد بودیم ولی در مجموع این حوزه درخصوص تعداد قرارداد %33.6- و ارزش %81.0+  رشد داشته است.

بازار ابزارهای مالی

 دراین بازار درحوزه سلف موازی استاندارد طبق هفته های قبل معاملاتی نداشته و به صفر بوده است.در بخش سپرده کالایی از لحاظ تعداد قرارداد %7.8+و ارزش %69.4+درحوزه صندوق سرمایه گذاری از نظر تعداد%424+و ارزش %236.5+شاهد روند افزایشی بودیم و در کل در بازار مالی به لحاظ تعداد %384+و ارزش %2.76+رشد داشته است.

 گزارش هفتگی بورس کالا 14010528

نظر خود را ارسال کنید