تحلیل بنیادی کلوند

شرکت کاشی الوند در سال 70 تاسیس شد و در بازار کاشی و سرامیک فعال است و با نماد کلوند در تابلو دوم بورس تهران پذیرش شده است.؛ محل اصلی کارخانه این شرکت در شهر قزوین قرار دارد.
در این تحلیل به بررسی بنیادی و جامع شرکت کاشی الوند با نماد کلوند خواهیم پرداخت؛ و به صورت تفصیلی و مرحله به مرحله p/e فوروارد و eps کلوند را برآورد خواهیم کرد.

تاریخ تهیه گزارش: مرداد 1401

نظر خود را ارسال کنید