بررسی عملکرد رمزارزها در بازارهاي اوراق بهادار

کارکرد اقتصادي رمزارزها

 1. کارکرد اقتصادي یک رمزارز ممکن است که تأثیر مستقیمی بر شرایط قراردادي معاملات ابزارهاي مشتقه نداشته باشد اما می‌تواند بر مناسب بودن آن به عنوان دارایی پایه معاملات ابزارهاي مشتقه تأثیرگذار باشد.
 2. ارزش بازاري بالاي رمزارزها می‌تواند از دیگر ویژگی‌ها براي عملکرد اقتصادي رمزارزها در نظر گرفته شود.

زیرساخت‌هاي بازار

سرمایه‌گذاري در رمزارزهایی که داراي زیرساخت‌ها یا پلت فرم‌هاي مشابه بازارهاي مالی سنتی هستند، می‌تواند پایگاه داده غیرمتمرکز با قابلیت ساخت آدرس حساب و رمز عبور مبتنی بر رمزنگاري باشد و می‌توان استانداردها و قوانین لازم براي معاملات این نوع از رمزارزهارا براساس استانداردها و قوانین موجود در بازارهاي مالی سنتی تعیین کرده و امکان معاملات آنها را در یک محیط قانونی فراهم کرد.

اسناد قابل معامله در بورس با پشتوانه رمزارز

 1. اسناد قابل معامله در بورس با پشتوانه رمزارزها نیز از جمله ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارزها هستند.
 2. اسناد قابل معامله در بورس با پشتوانه بیت کوین به اسناد قابل معامله اي گفته می‌شود که مبتنی بر بیت کوین منتشر شده و قیمت بیت کوین را ردگیري می‌کند. بازده این اسناد براساس تغییرات قیمت بیت کوین در بازار نقد تعیین می‌شود.
 3. از جمله مزایاي راه اندازي معاملات اسناد قابل معامله در بورس با پشتوانه بیت کوین، دسترسی مستقیم به
 4. بزرگترین و نقدشونده ترین رمزارز یعنی بیت کوین بوده و از طرفی این اسناد با پشتوانه 100درصدي بیت کوین منتشر می‌شوند.
 
 

صندوق‌هاي قابل معامله در بورس با پشتوانه رمزارزها

دو نوع صندوق ETF با پشتوانه رمزارز در بورس‌هاي اوراق بهادار وجود دارند:
 1. در نوع اول این صندوق‌ها، مدیر صندوق به طور مستقیم اقدام به خرید انواع رمزارزها می‌کند.
 2. نوع دوم این صندوق‌ها، با پشتوانه ابزارهاي مالی همچون ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارزها منتشر می‌شوند.
  هدف این صندوق‌ها، ردیابی قیمت رمزارزها از طریق سرمایه گذاري در ابزارهاي مالی همچون قراردادهاي آتی بیت کوین است.

مزایاي معاملات ابزارهاي مالی مبتنی بر رمزارزها

 1. راه اندازي معاملات آتی بیت کوین و اتریوم گام بزرگی در زمینه توسعه بازارمشتقات می‌باشد. به طوري که در برخی از برهه‌هاي زمانی اخیر، ارزش معاملات ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارز از معاملات خود رمزارزها در بازار نقد پیشی گرفته است.
 2. ابزارهاي مشتقه نقش مهمی در بازار رمزارزها بازي کرده و باعث تسهیل فرایند کشف قیمت، افزایش شفافیت و افزایش نقدشوندگی در این بازارها شده است؛
 3. راه اندازي معاملات ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارزها، باعث شده است تا فعالان بازار بتوانند به پوشش ریسک معاملات خود در بازار نقد نیز بپردازند؛
 4. راه اندازي معاملات ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارزها این امکان را براي سرمایه‌گذاران فراهم کرده است تا بدون این که به خرید نقدي رمزارزها و نگهداري آن در کیف پول دیجیتال مبادرت ورزد، اقدام به خرید و فروش ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارز کرده و در معرض نوسانات ناشی از قیمت رمزارزها قرار بگیرند.
 5. از دیگر مزایاي معاملات ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارز، انجام معاملات در بازارها و بورس‌هاي رسمی است که این امر باعث می‌شود تا نظارت کامل و شفافی بر معاملات این ابزارها حاکم باشد و سرمایه‌گذاران با خیال راحت تري اقدام به معاملات در این زمینه کنند و نگران مسائلی همچون دست کاري قیمت نباشند.
 6. راه اندازي معاملات ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارزها در بورس‌هاي رسمی همچون CME می‌تواند باعث توسعه یافتگی بازارهاي سرمایه بالاخص بازار مشتقات شده و در نتیجه منجر به جذب سرمایه‌گذاران با سلیقه‌هاي مختلف از جمله سرمایه‌گذاران می‌شود.
 7. راه اندازي معاملات ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارزها منجر به افزایش اطلاعات در رابطه با قیمت‌هاي آتی رمزارزها شده و این امر می‌تواند به فعالان اقتصادي کمک کند تا برنامه ریزي بهتري داشته باشند؛
 

مزایای انجام معاملات ثانویه واحدهاي سرمایه‌گذاري صندوق‌هاي ETF با پشتوانه رمزارزها در بورس‌هاي

اوراق بهادار:
 1. خرید و فروش واحدهاي سرمایه‌گذاري این صندوق‌ها به راحتی امکانپذیر بوده است.
 2. معاملات نقد رمزارزها از نقدشوندگی بالایی برخوردار است.
 3. نقد رمزارزها از پیچیدگی کمتري برخوردار است.
 4. از امنیت بالاتري برخوردار است.
 5. یکی از مهمترین مزایاي خرید صندوق‌هاي ETF با پشتوانه رمزارزها در مقایسه با خرید نقدي رمزارزها، استفاده از حساب‌هاي معاملاتی ثبت شده و معافیت‌هاي مالیاتی است.
 6. معاملات صندوق‌هاي ETF با پشتوانه رمزارزها در بورس‌هاي اوراق بهادار انجام می‌شود که باعث می‌شود تا نظارت کاملی بر انجام معاملات این صندوق‌ها صورت گیرد.
ریسک معاملات ابزارهاي مالی مبتنی بر رمزارزها
ریسک بازار:
از آنجایی که رمزارزها توسط هیچ دولت و شرکتی کنترل نمی‌شوند و هیچگونه اساس اقتصادي و بنیادي براي ارزشگذاري رمزارزها وجود ندارد، بنابراین نوسانات شدید و نامطلوب قیمت رمزارزها در بازار نقد می‌تواند منجر به نوسانات شدید در قیمت ابزارهاي مالی مبتنی بر رمزارزها شده و در نتیجه باعث از بین رفتن کل سرمایه شخص شود.
ریسک اهرم مالی:
وجود اهرم مالی در معاملات این ابزارها به این معنی است که یک سرمایه‌گذار براي خرید و فروش ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارزها می‌تواند پول کمتري نسبت به ارزش کل قرارداد بپردازد. در نتیجه، سودهاي بدست آمده از معاملات ابزارهاي مشتقه مبتنی بر رمزارزها می‌تواند بسیار بیشتر از سودهاي بدست آمده از معاملات نقد رمزارز پایه این ابزارها باشدکه در صورت تغییرات مطلوب قیمت رمزارز پایه، باعث ایجاد سودهاي بزرگ براي دارنده این ابزارها می‌شود، تغییرات نامطلوب قیمت رمزارز پایه نیز می‌تواند زیان‌هاي هنگفتی براي دارنده ابزارهاي مشتقه به بار آورد.
ریسک نظارت:
معاملات نقد رمزارزها در بازارهاي غیررسمی انجام شده و هیچ نهاد رسمی بر انجام این معاملات نظارت نمی‌کند، در نتیجه امکان دستکاري قیمت و تقلب در معاملات نقد رمزارزها وجود دارد که این امر ممکن است منجر به ایجاد نوسانات شدید و نامطلوب در قیمت رمزارزها و متعاقباً معاملات ابزارهاي مالی مبتنی بر رمزارزها در بورس‌هاي رسمی شود.
جمع‌بندي و نتیجه‌گیري
1-ابزارهاي مالی مبتنی بر رمزارزها شامل ابزارهاي مشتقه (از جمله قراردادهاي آتی و اختیار معامله) و صندوق‌هاي قابل معامله در بورس با پشتوانه رمزارزها از جمله ابزارهاي نوین مالی هستند.
2-معاملات این ابزارها در بورس‌هاي اوراق بهادار، تحت نظارت بورس‌ها و نهاد ناظر بورس‌ها انجام می‌شود، بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند با خیال راحتتر اقدام به سرمایه‌گذاري در حوزه رمزارزها کنند.
3-راه اندازي معاملات ابزارهاي مالی مبتنی بر رمزارزها در بورس‌هاي اوراق بهادار این امکان را براي سرمایه‌گذاران فراهم کرده است تا بتوانند با اتخاذ موقعیت معاملاتی در این ابزارها، ریسک موقعیت معاملاتی خود در بازار نقد رمزارزها را پوشش دهند، یا اینکه به جاي سرمایه‌گذاري در بازارنقد رمزارزها، اقدام به خرید و فروش ابزارهاي مالی مبتنی بر رمزارزها کنند و از این طریق در معرض کسب بازدهی ناشی از نوسان قیمت رمزارزها قرار گیرند.
4- سرمایه‌گذاري در ابزارهاي مالی مبتنی بر رمزارزها همچون ابزارهاي مشتقه، با توجه به اهرمی بودن آنها، می‌تواند سرمایه‌گذار را در معرض سود و زیان بیشتري قرار دهد.
5- در حال حاضر فقط از رمزارزهایی همچون بیت کوین و اتریوم به عنوان دارایی پایه ابزارهاي مالی در بورس‌هاي اوراق بهادار استفاده می‌شود. انتخاب این رمزارزها براساس برخی از معیارها انجام می‌شود که می‌توان
به مواردي همچون تکنولوژي پایه رمزارزها، زیرساختهاي بازاري، عملکرد اقتصادي رمزارزها و وضعیت قانونی رمزارزها اشاره کرد.

نظر خود را ارسال کنید