بورس کالا درهفته ای که گذشت(منتهی به 30 شهریور)


در هفته  پایانی شهریور ماه معاملات بورس کالای ایران شاهد رشد  %21.8+ بود.


 بازار خودرو


شاهین

تعداد 12  خودرو شاهین  با قیمت میانگین 3,040,000,000 میلیارد ریال طی هفته منتهی به 30 / 06 / 1401 مورد معامله قرار گرفته است.

دیگنیتی سفید (تریم قرمز)
تعداد 38  خودرو دیگنیتی سفید  با قیمت میانگین 10,358,157,895 میلیارد ریال طی هفته منتهی به 30 / 06 / 1401 مورد معامله قرار گرفته است.خریداران ملزم به واریز وجه هزینه های ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ به شماره حساب اعلامی می باشند که شامل :هزینه 9 درصد مالیات ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش،سایر هزینه ها جمعا به مبلغ 394.419.027 ریال شامل:(هزینه مالیات و عوارض شماره گذاری 353.500.000 ریال،هزینه هوشمندسازی کارت خودرو 435،000ریال،هزینه خدمات پست 500،000 ریال،هزینه تولید پلاک و شماره گذاری 2،800،000 ریال، بیمه شخص ثالث 37.184.027 ریال)،کلیه هزینه های فوق صرفا باید توسط شخص خریدار و از حساب بانکی شخص خریدار به حساب بهمن موتور واریز گردد.

دیگنیتی سفید (تریم مشکی)
تعداد 38  خودرو دیگنیتی سفید   با قیمت میانگین 10,245,526,316 میلیارد ریال طی هفته منتهی به 30 / 06 / 1401 مورد معامله قرار گرفته است.خریداران ملزم به واریز وجه هزینه های ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ به شماره حساب اعلامی می باشند که شامل :هزینه 9 درصد مالیات ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش،سایر هزینه ها جمعا به مبلغ 394.419.027 ریال شامل:(هزینه مالیات و عوارض شماره گذاری 353.500.000 ریال،هزینه هوشمندسازی کارت خودرو 435،000ریال،هزینه خدمات پست 500،000 ریال،هزینه تولید پلاک و شماره گذاری 2،800،000 ریال، بیمه شخص ثالث 37.184.027 ریال)، کلیه هزینه های فوق صرفا باید توسط شخص خریدار و از حساب بانکی شخص خریدار به حساب بهمن موتور واریز گردد.

دیگنیتی مشکی (تریم قرمز)
تعداد 38  خودرو دیگنیتی مشکی  با قیمت میانگین 11,005,921,053 میلیارد ریال طی هفته منتهی به 30 / 06 / 1401 مورد معامله قرار گرفته است.خریداران ملزم به واریز وجه هزینه های ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ به شماره حساب اعلامی می باشند که شامل :هزینه 9 درصد مالیات ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش،سایر هزینه ها جمعا به مبلغ 394.419.027 ریال شامل:(هزینه مالیات و عوارض شماره گذاری 353.500.000 ریال،هزینه هوشمندسازی کارت خودرو 435،000ریال،هزینه خدمات پست 500،000 ریال،هزینه تولید پلاک و شماره گذاری 2،800،000 ریال، بیمه شخص ثالث 37.184.027 ریال)،  کلیه هزینه های فوق صرفا باید توسط شخص خریدار و از حساب بانکی شخص خریدار به حساب بهمن موتور واریز گردد.

دیگنیتی مشکی (تریم مشکی)
تعداد 38  خودرو دیگنیتی مشکی  با قیمت میانگین 10,664,342,105 میلیارد ریال طی هفته منتهی به 30 / 06 / 1401 مورد معامله قرار گرفته است.خریداران ملزم به واریز وجه هزینه های ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ به شماره حساب اعلامی می باشند که شامل :هزینه 9 درصد مالیات ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش،سایر هزینه ها جمعا به مبلغ 394.419.027 ریال شامل:(هزینه مالیات و عوارض شماره گذاری 353.500.000 ریال،هزینه هوشمندسازی کارت خودرو 435،000ریال،هزینه خدمات پست 500،000 ریال،هزینه تولید پلاک و شماره گذاری 2،800،000 ریال، بیمه شخص ثالث 37.184.027 ریال)،کلیه هزینه های فوق صرفا باید توسط شخص خریدار و از حساب بانکی شخص خریدار به حساب بهمن موتور واریز گردد.بازار فیزیکی

بر اساس  آمار منتشره از سوی شرکت بورس کالای ایران ، در بخش معاملات بازار فیزیکی در هفته پایانی شهریورماه

 1. رینگ صنعتی و معدنی با حجم %371.1+ و ارزش %69+ روند افزایشی داشت.
 2.   حوزه  کشاورزی همچنان بدون انجام معاملات و با ارزش صفر بود.
 3.     گروه پتروشیمی %8.32- حجمی و  %7.2- ارزشی بیشتر از هفته قبل کاهش را تجربه کرد.
 4.     فرآورده های نفتی از نظر حجم با %67.1-  و با ارزش %65.7- روند کاهش شدیدی را رقم زد .
 5.  *   بازار فرعی به لحاظ حجمی با 2+  و ارزش %83+  در مقایسه با هفته قبل افزایش قابل ملاحظه ای را ثبت نمود.
 6.     بازار طلا با حجم %68.21- و ارزش %86-  افت شدیدی را داشته است.  
 7. **بازار خودرو%215.38+ حجمی و %939+  ارزشی را به خود اختصاص داد.
 8. بازار اموال غیر منقول در حوزه  املاک و مستغلات معاملاتی نداشت .

بطور کلی بازار فیزیکی به لحاظ حجمی .6+   و ارزشی %25.7+  افزایش را نشان می دهد.

 


 

بازار مشتقه

 1. قراردادهای آتی به لحاظ تعداد %34-  و ارزش %38.8-  کاهش را ثبت کرد.
 2. قراردادهای اختیار معامله با مقدار %47-  و ارزش %38-  نیز منفی بود.

در مجموع بازار مشتقه به لحاظ تعداد %34.2- و ارزش %38.8- بازار منفی و کاهشی را رقم زدند.

 


بازار ابزار های مالی

 1. سلف موازی استاندارد کماکان بدون معامله گزارش شد.
 2. گواهی سپرده کالایی با تعداد قرارداد .4- و ارزش %37-  روند رو به کاهش داشت.
 3. صندوق سرمایه گذاری با قرارداد %42-  و ارزش %53.6-   رکود و افت را تجربه کرد.

درحوزه بازار مالی من حیث المجموع با تعداد قرارداد %39- و ارزش %45.64- دچار کاهش شدند.

 


 بورس کالا درهفته ای که گذشت(منتهی به30 شهریور)

نظر خود را ارسال کنید