بورس کالا درهفته ای که گذشت(منتهی به 7 مهر)

شرکت بورس کالای ایران در هفته اول مهرماه  با ارزش معاملات %48.3- در شروع فصل جدید روند کاهشی را ثبت نمود.

 بازار خودرو

کارا تک کابین
تعداد 38  خودرو کارا تک کابین  با قیمت میانگین 2,913,000,000 میلیارد ریال طی هفته منتهی به 08/ 07 / 1401 مورد معامله قرار گرفته است. خریداران ملزم به واریز وجه هزینه های ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ به شماره حساب اعلامی می باشند که شامل: هزینه 9 درصد ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش، سایر هزینه ها جمعا به مبلغ 74.200.281 ریال شامل:( هزینه مالیات و عوارض شماره گذاری به مبلغ 34.200.000 ریال، هزینه هوشمند سازی کارت خودرو به مبلغ 435.000 ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ 500.000ریال، هزینه تولید پلاک و شماره گذاری به مبلغ 2.800.000 ریال، هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ 36.265.281 ریال)  کلیه هزینه های فوق صرفا باید توسط شخص خریدار و از حساب بانکی شخص خریدار به حساب بهمن موتور واریز گردد.

کارا دو کابین
تعداد 105 خودرو کارا دو کابین  با قیمت میانگین 3,015,000,000 میلیارد ریال طی هفته منتهی به 08/ 07 / 1401 مورد معامله قرار گرفته است.خریداران ملزم به واریز وجه هزینه های ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ به شماره حساب اعلامی می باشند که شامل:هزینه 9 درصد ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش، سایر هزینه ها جمعا به مبلغ 87.600.281 ریال شامل:(هزینه مالیات و عوارض شماره گذاری به مبلغ 47.600.000 ریال،هزینه هوشمند سازی کارت خودرو به مبلغ 435.000 ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ 500.000ریال،هزینه تولید پلاک و شماره گذاری به مبلغ 2.800.000 ریال،هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ 36.265.281ریال)کلیه هزینه های فوق صرفا باید توسط شخص خریدار و از حساب بانکی شخص خریدار به حساب بهمن موتور واریز گردد.

بازار فیزیکی

بر اساس  آمار منتشره از سوی شرکت بورس کالای ایران ، در بخش معاملات بازار فیزیکی در هفته پایانی شهریورماه
 1. رینگ صنعتی و معدنی با حجم %40.8- و ارزش %63-  روند کاهشی داشت.
 2.   حوزه  کشاورزی نیز بدون انجام معاملات و با ارزش صفر بود.
 3.     گروه پتروشیمی %1.72-  حجمی و %2.9- ارزشی باز هم کاهش را رقم زد.
 4.     فرآورده های نفتی از نظر حجم با %64.1+ و با ارزش %49.7+  بر خلاف هفته قبل رشد خوبی داشت.
 5.  *   بازار فرعی به لحاظ حجمی با %72-  و ارزش %76-  کاهش چشمگیری را تجربه نمود.
 6.     بازار طلا با حجم %75.01+  و ارزش %73+  شاهد افزایش بود.  
 7. **بازار خودرو.80-  حجمی و %74-  افت شدیدی را نشان می دهد.
 8. بازار اموال غیر منقول در حوزه  املاک و مستغلات همچنان برابر صفر بود.

در مجموع بازار فیزیکی به لحاظ حجمی %35- و ارزشی %48.6- روند کاهشی را ثبت کرد.


بازار مشتقه

 1. قراردادهای آتی به لحاظ تعداد %34.7-  و ارزش %33.5-  منفی بود.
 2. قراردادهای اختیار معامله با مقدار %86-  و ارزش %84-  افت شدید داشتند.

در مجموع بازار مشتقه به لحاظ تعداد %35.5- و ارزش %33.6- رویکرد منفی را سپری نمود.


بازار ابزار های مالی

 1. سلف موازی استاندارد برابر صفرگزارش شد.
 2. گواهی سپرده کالایی با تعداد قرارداد .7-  و ارزش %37-  کاهشی بود.
 3. صندوق سرمایه گذاری با قرارداد %36-  و ارزش %42.6-   کاهش را رقم زد .
درحوزه بازار مالی به صورت کلی با تعداد قرارداد %34-  و ارزش %39.53-   شاهد بازار منفی و افت بود.
 
 بورس کالا درهفته ای که گذشت(منتهی به 7 مهر)

نظر خود را ارسال کنید