حرکت خلاف جهت شاخص کل و شاخص هم وزن(گزارش هفتگی بورس)

بورس درهفته ای که گذشت ...

نظر خود را ارسال کنید