رشد خیره کننده شاخص کل، بازارسهام تحت تاثیر قیمت دلار(گزارش هفتگی بورس)

بورس درهفته ای که گذشت ....

نظر خود را ارسال کنید