کاهش شاخص تحت تاثیر قیمت دلار (گزارش هفتگی بورس )

بورس درهفته ای که گذشت ....

نظر خود را ارسال کنید