بازار تحت تاثیر عرضه خودرو در بورس کالا(گزارش هفتگی بورس)

بورس درهفته ای که گذشت ....
 

نظر خود را ارسال کنید