ادامه روند خروج نقدینگی همراه با رکود در بازار (گزارش هفتگی بورس)

بورس درهفته ای که گذشت ....

نظر خود را ارسال کنید