آموزش تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی مقدماتی تحلیل بنیادی پیشرفته

جزئیات
  • استاد : استاد سعیدی
  • هزینه : 0 ریال
  • تعداد جلسات : 10
  • تعداد جلسات : 2
  • ساعت : 12:30
  • حد نصاب : 15
  • ظرفیت : 35
  • تاریخ شروع : سه شنبه ۱۷ اسفند
  • تاریخ خاتمه : شنبه ۳۱ اردیبهشت
  • روزهای برگزاری : شنبه تا چهارشنبه